سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

غیبت و تمسخر نکن

نه به خاطر ترس از خدا و پیغمبر!  
.
غـیـبـت نـکـن، بـه خـاطـر عـزیـزات 

چون

1- صفات بد
به
شنونده ی غیبت
تـلـقـیـن میشه  

عـزت و اعتماد به نفسش کم میشه!2- همش دلـهـره و تـردیـد داره که

خلاف میل کسی عمل نکنه!!
تا بـدگـویـی شو نکنن

استقلال عملشو از دست میده!


+ تاریخ چهارشنبه 93/11/22ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر