سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

 

هرگاه کسی با شما سخن گفت و نگرانِ [چپ و راست] بود ، بدانید گفتار او امانت است.

( یعنی بهش گیر نده ، دوست نداره ادامه شو بگه + این حرف یک رازه نباید بذاری فاش شه ) 
 


+ تاریخ یکشنبه 93/10/21ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر