سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

امام على علیه السلام :

از غیرت نــابــجــا بـپـرهـیـز 

زیرا این کار، زن درسـتـکـار را به انـحـراف و زن پـاکـدامـن را به تـردیـد مى کشاند.

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 405 ،از نامه 31


+ تاریخ شنبه 94/4/13ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر