سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

امام صادق علیه السلام:

خداوند اخـتـیـار هـمـه کارها را به مـؤمـن داده

امـا این اختیار را به او نـداده است که ذلـیـل باشد ...


+ تاریخ جمعه 94/2/4ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر