سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

یکی که کاراش روی اعصابته، روی مغزت سنگینی می کنه؛ قصدش دق دادن تو نیست! شاید هدفش اینه که:


1- تو رو توی موقعیت قرار بده، ببینه چیکار می کنی، تا بتونه ازت به طور عملی یه چیزایی یاد بگیره.

یا

2- گمان می کنه توی رکود موندی، می خواد تو رو به چالش بکشونه تا بیشتر رشد کنی.

یا

3- طردش کردی؛ با برگشتنش می خواد به خودش اثبات کنه که می تونه دوستی از دست رفته شو ترمیم کنه.

یا

4- اینطور برداشت کرده که خیلی قوی هستی و با رقابت سالم نتونسته خودشُ رشد بده، می خواد شاختُ بشکنه!

یا

5- فقط تو بهش توجه می کنی و احترامشُ داری، پیشت احساس امنیت می کنه، بهت پناه میاره.

یا

6- هنوز نتونسه کشفت کنه، می خواد با آزمون و خطا کردن قلق گیری کنه، لِمِ شخصیتت دستش بیاد. اما ناخواسته و ندونسته به پر و پات می پیچه.

یا

7- دیده ظرفیتت بالاست، تنش هاشُ سرت خالی می کنه، تخلیه می شه و تو همچنان آرامشتو حفظ می کنی. تلاطمی در وجودت ایجاد نمی شه.

یا

8- شایدم مثل آیینه داره بعضی از ویژگی هاتُ بازتاب می ده، تا متوجه صفات ناپسندت بشی و تغییرشون بدی.

یا

9- اعتماد به نفسشُ ازش گرفتی، اومده ازت پسش بگیره.


10- احتمالات بسیاری وجود داره …


پس آدم رو مخ دیدیدم؛ باید خوشحال بشیم، نه کلافه!پوزخند


+ تاریخ یکشنبه 92/4/16ساعت 7:49 عصر نویسنده E . A | نظر