سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

 

اگر می خواهی اثــرات گناهانت از بـین بـرود

 

رازت را نـــــــــــــــگـــــــــــــــــــــــه دار


و


از فقر و مشکلات خود " چیزی به دیگران نـــــــــــــگـــــــــــو "   

 

 ( امام علی علیه السلام )


+ تاریخ شنبه 94/5/3ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر