سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

 

چــــــــــــشم پوشیـــــــدَم از همـه

تا زیـبـا تـریـنـَم تـــــــــــو باشی

دوست داشتن


+ تاریخ جمعه 94/3/1ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر