سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

توی موقعیت ناخوشایند


یا باید با تمام وجود تلاش کنی تا خسته بشی و آروم بگیری


یا دس رو دس بذاری و غصه بخوری ، بیحال و آروم بشی ...


خدایا یقین دارم که هیچ قدرت و اراده ای بالاتر از خواست و مصلحت تو نیست  مؤدب


+ تاریخ پنج شنبه 94/10/17ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر