سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!


هرکس که به دنبال چیزی باشد

و

جــدّیّــت و تـلـاش به خـرج دهــد بالاخره آن را می یابد
و هرکس که دری را بکوبد 

و

برای باز شدن آن اصــرار ورزد بالاخره آن در برایش بـاز می شود  گل تقدیم شما  منبع : نهج الفصاحه  گل تقدیم شما


+ تاریخ جمعه 94/12/21ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر