سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!


خانوما !


« ظرفیت مشاغلِ مشترک رو خالی بذاریم واسه آقایون » 


نه از سرِ ترحّم !! بلکه از روی هوشمندی. به نفع خودمونه پوزخند+ تاریخ شنبه 95/1/28ساعت 7:55 عصر نویسنده E . A | نظر