سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!


2- تظاهر به استقلال و اقتدارتصمیم هایی که مادرت برات میگیره رو به زنت نگو!

 بذار همسرت فکر کنه خودت تصمیم گرفتی و اتفاقی با نظر مادرت موافق در اومده!+ تاریخ شنبه 95/1/28ساعت 7:47 عصر نویسنده E . A | نظر