سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

برای صرفه جویی در مصرف گاز ، زنجبیل بخورید! همچین گرمتون میشه که زمستون بخاریو خاموش میکنید! تذکر: ممکنه با مزاج بعضی افراد سازگار نباشه ها


+ تاریخ چهارشنبه 94/8/20ساعت 11:57 صبح نویسنده E . A | نظر