سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

پیش بچه های کوچیکتون

با همسرتون الکی دعوای خیلی آروم و ریلکس کنید،

تا استدلال و آروم بودن توی دعوا رو یاد بگیره


بفهمه هدف از بحث ، رسیدن به نظر مشترک و تفاهمه ، نه شکست و پیروزی


پیشش خیلی نرم و مهربون باهم مخالفت کنید

تا

هم نه گفتن و ابراز مخالفتُ یاد بگیره ، هم نه شنیدن و پذیرش مخالفتُ


که وقتی نه شنید قهر نکنه:)

  http://upturn.parsiblog.com


+ تاریخ شنبه 94/4/6ساعت 1:49 عصر نویسنده E . A | نظر