سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

محله هایی که معمولاً هرساله پاتوقِ آتشبازی هستن ، شناسایی بشن

و

4 - 5 روز مونده به چارشنبه سوری ، در اون خیابون ها

بنرهایی زده بشه که یادآورِ بدبختی های چارشنبه سوری و عواقبِ تلخش باشه

حاوی عکس هایی باشه که دل آدم رو ریش میکنه!


روز آخر ، برنامه های تلویزیون ، زیاد مؤثر نیست ،

چون مخاطب اصلی ، بیرونِ خونه مشغول آتیش سوزوندنه. اونی که پای تلویزیون نشسته که بی خطره

 


+ تاریخ چهارشنبه 93/12/27ساعت 11:36 عصر نویسنده E . A | نظر