سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

بــــــی قــــیــــد و شــــرط


به دخــتــرانمان


« تـــوجـــه و مـــحـــبـــت » کنیم


تا گــل هایمان شــیــفــتــه ی برهنگی نشوند !!

 


حتی وقتی زیـــبــا نـــیــسـتـنـد !! دوست داشتن


حتی وقتی هوشمند و شیرین زبان نـیـسـتـنـد !! 
گل تقدیم شما


بووووس مخصوصاً از جانب پدر ، برادر بزرگتر ، دایی و عموی جوان و خوشتیپ ... ! بووووس

 

 + تاریخ شنبه 93/11/18ساعت 3:54 عصر نویسنده E . A | نظر