سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

برای مثبت اندیش کردن آدما؛ هر چی راجع به خودشون گفتن شما تایید کنید.

مثلاً میگه وای عجب جوشی زدم… بگو آره خیلی زشت شدی!!


یا میگه موهام امروز بد حالته، بگو اوهوم قیافت غ ق تحمل شده! (تا عبرت بگیره و دیگه نظر منفی راجع به خودش نده)


اگرم نظر مثبت راجع به خودش داد بازم تایید کنید.


مثلاً میگه خوب تونستم مُخشو بزنم موافقت کنه ها.


تو میگی اوهوم هوش عاطفی بالایی داری تونستی متقاعدش کنی ایول ایول، ما به وجود شخصی چون تو افتخار می کنیم!

ولی اگه از خودش تمجید نابجا کرد و رفت تو فاز خالی بندی؛ بذار قیافت تابلو کنه که علاقه ای به شنیدن ادامه ی حرف هاش نداری!

 


+ تاریخ شنبه 92/4/15ساعت 4:21 عصر نویسنده E . A | نظر