سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

 

عدالت، با مساوات محقَق نمی شود!

عدالت                              |                           مساوات


+ تاریخ جمعه 93/1/29ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر