سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

همه امت من مورد بخشش اند،


مگر


کسانی که به فسق تظاهر می کنند


و از جمله ی تظاهر این است که مرد شبانه عملی انجام دهد، درحالی که خداوند آن را پوشانده، صبح کند و بگوید که دیشب چنین و چنان کردم.


خداوند شب آن را میپوشاند، ولی او صبح از آن پرده بر می دارد!


(حضرت محمد صلی الله علیه و آله)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س


+ تاریخ پنج شنبه 92/10/12ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر