سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

امام رضا (ع) :


در جسم انسان رگی به نام "عشا" وجود دارد


که چنانچه شخص شام نخورد

 
آن رگ تا صبح وی را نفرین کند و گوید خدا تو را گرسنه و تشنه کند؛ چنان که مرا گرسنه و تشنه کردی.


پس هیچ یک از شما شام خوردن را ترک نکند، هرچند به لقمه ای از نان یا جرعه ای از آب باشد


(الکافی،ج6،ص289)امام صادق (ع) :


هرگاه نماز صبح خواندی اندکی غذا بخور


تا دهانت خوشبو


و حرارتت خاموش


و دندان هایت محکم


و لثه ات سفت


و روزی ات جلب


و اخــــلــاقـــت نـــیـــکـــو گردد  مؤدب


(الدعوات،ص140)


+ تاریخ سه شنبه 93/5/14ساعت 12:0 صبح نویسنده E . A | نظر