سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

upturn.parsiblog.com

اگه بدی های دیگران رو تلافی کنیم....


میشیم آدمِ "بد ضربدر2"!! 


چون


در این صورت


"" هم بدی های خودمون رو خواهیم داشت، هم بدی های اون شخص رو! ""


پس بهتره


ببخشیم، تا بخشیده بشیم + تاریخ شنبه 93/5/18ساعت 10:57 صبح نویسنده E . A | نظر