سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

آزادی یواشکی چرا یعنی چی؟
؟
؟
من آزادی علنی میخوامبلبلبلو
!
!
خودمو بازیچه ی این گروه و اون گروه نمیکنمدعوا
  
 
خودم طرز فکرمو شکل میدمباید فکر کرد

خودم راهمو انتخاب میکنممؤدب


برای سنجیدنِ درست و غلطِ کارهام؛ نظر آدم ها رو ملاک قرار نمیدماصلا!

معیار سنجش من، باید برگرفته از منبعی باشه مافوق بشر!! آفرین


تقلید کورکورانه

تقلید کورکورانه


+ تاریخ پنج شنبه 93/4/26ساعت 5:25 عصر نویسنده E . A | نظر