سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

دختر باید لطیف باشه


فحش نده

بددهنی و دعوا نکنه

لاتی حرف نزنهعفیفانه و ناز و دخترونه رفتار کنه. عفت و حیا ، خیلی صفات قشنگی اندمؤدب

سنگین رنگین لباس بپوشه


موقع شیطنت هاش توی جمع، وقار و متانت شو حفظ کنه

نه اخمالو واعصاب تعطیل باشه؛ نه زیادی سرخوش و خندون


موقعی که یکی بهش بی احترامی می کنه، قیافه بگیره (یا محترمانه اعتراض کنه، که دیگه تکرار نشه)

از حقوق مادی و معنوی خودش و از حریم شخصی ش، غیورانه دفاع کنه و خجالت نکشه (خلاصه شیرزنی باشه واس خودش!)
وقتی از دیگران می خواد براش کاری انجام بِدَن  هیچ نیازی نیست اظهار ضعف و بی لیاقتی کنه تا حرفشُ گوش بِدَن.

باید درخواستشو محترمانه و جدی بگه، خودشو هم لوس نکنه!


زود باور نباشه

دلسوزی بیجا نداشته باشه

یه وقتایی(!) هم غدّ و مغرور باشه؛ که عزّت نفسش حفظ بشه


روابط اجتماعیش معمولی باشه

نه خیلی گرم بگیره با همه

نه خشک و منزوی باشه


دختر «فقط احساس» نیست!

باید قدرت منطق و استدلال شو هم بروز بده

و همینطور قدرت تحلیل و تصمیم گیری شو

اراده و پشتکارش واسه پیشرفتُ


مسئولیت پذیر باشه


فیلم نیاد!!!

ادای دخترای بیش از حد خوبُ درنیاره!!!

یه «ضربدر بالاش مثبت، گاهی هم منفی» دلنشین تر از یه «همیشه مثبتِ دروغین و جعلیِ» . بعله!اینایی که گفتم سلیقه شخصی م بود. مخالف می طلبیـــــــــمپوزخند

موافق هم می طلبیــم!


+ تاریخ شنبه 93/3/31ساعت 4:56 عصر نویسنده E . A | نظر