سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

وقتی از عصبانیت/ ناراحتی/ ... می لرزی؛ برو دست های یکی که باهات همخون هست رو بگیر، آروم میشی.


صله ی رحم که میگن همینه ها!

هر وقت احساس کردی داری سکته می زنی و نزدیکه که مرحوم بشی؛

بپر برو پیش اعضای خانوادهَ ت یا فامیلای نَسَبی ت. به آغوششون برو بووووس 


+ تاریخ پنج شنبه 92/5/10ساعت 6:13 عصر نویسنده E . A | نظر