سفارش تبلیغ
صبا

کوتاه مینویسم لُبّ مطلب را ، باب میل تنبل ها!

عجب برف قشنگی؛... سرده!


چایی آوردم بخوری گرم شی؛... تلخه!


با قند بخور اوقاتمونُ تلخ نکن؛... مرض قند دارم!


ای بابا، پس مرض از خودته!! جالب بود
 
لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ


لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ


+ تاریخ سه شنبه 92/4/18ساعت 10:50 صبح نویسنده E . A | نظر